Služby

 • Nízkoenergetické domy
 • Dřevostavby
 • Stavíme chytré domy
 • Několikaleté zkušenosti z Kanady
 • Individuální projekty
 • zajištění financování
 • Bytový a zahradní architekt samozřejmostí
 • záruka 5 let na stavbu.

Ve stavbách se specializujeme především na montáž suchých staveb, nízkoenergetické stavby. Naše činnost začíná od prodeje barev a laků přes stolařství až po realizaci staveb, rekonstrukce, malby, nátěry a další. . Poctivý přístup ke klientům patří k samozřejmosti.

Skladba nízkoenergetického domu:

Konstrukci provádíme systémem „TWO BY FOUR“ přímo na stavbě. Základní materiál je fošna a OSB deska která zajišťuje stabilitu celé konstrukce.

1. Základy

Základové pásy jsou provedeny z betonu do nezamrzné hloubky,zásyp z dusaného štěrku,podkladní beton vyztužený ocel. sítí, hydroizolace popřípadě protiradonová izolace.

2. Svislé konstrukce

Nosné stěny-dřevěná konstrukce zhotovena z fošen 40/140mm, oboustranné opláštění OSB deskami, výplň tepelnou izolací, předsazená sádrokartónová konstrukce (vnější vedení instalací). Vnitřní příčky sádrokartónové.

3. Stropní konstrukce

Stropy jsou dřevěné provedeny z fošen 40/250 mm a záklop z OSB desek, podhled tvoří sádrokartónová konstrukce (možnost použití palubek či jiného materiálu).

4. Střešní konstrukce

Krov je tesařská konstrukce tepelně izolována.

5. Otvory (výplně)

Dřevěná nebo plastová okna, dveře (zárubně ocelové i obložkové).

6. TZB (technické zařízení budovy)

Provedení dle konkrétního návrhu

7. Úpravy povrchů

Provedení dle konkrétního návrhu.

Cena:

Cena stavby rodinného domu na klíč je v rozmezí od 14 500 Kč za m2 užitkové plochy. Na základě projektové dokumentace, kde se mimo jiné upřesní použité materiály a vybavení zpracujeme konkrétní nabídkovou cenu.

V ceně stavby

:
 • Základy (na rovinatém terénu)
 • Dodávka a montáž svislých nosných konstrukcí vč. opláštění dřevoštěp. deskami
 • Opláštění střechy vč. klempířských výrobků
 • Dodávka a montáž oken, dveří popř. jiných truhlářských výrobků
 • Dodávka a provedení zateplení fasády
 • Dodávka a montáž sádrokartonových konstrukcí
 • Konstrukce podlahy vč. nášlapné vrstvy
 • Dodávka a montáž zdravotechnického zařízení, zařizovací předměty a výtokových armatur
 • Elektroinstalace bez svítidel, vypínače, zásuvky (standardní prov.)
 • Vytápění
 • Finální úprava povrchů (malby, nátěry, obklady..)

Proč právě nízkoenergetický dům?

 • Vysoký tepelný odpor konstrukce (R=6,1 m2K/W- nízké náklady na vytápění)
 • Rychlost výstavby (3-4 měsíce)
 • Minimum mokrého procesu (odstraněna sezónosti výstavby)
 • Vysoká životnost stavby
 • Použity ekologické materiály

Sádrokartóny

Příčky, předstěny, podhledy, úprava podkroví, protipožární, bezpečnostní příčky...

Provádíme certifikovanou montáž sádrokartonu systému KNAUF, vč.dodávky protokolu pro kolaudaci stavby.

Záruka 60 měsíců na provedené dílo.

Malířské práce

Provádíme malířské a natěračské práce, vč. certifikovaných protipožárních nátěru dřeva a kovů.

Malba pokojů, fasád, renovace dveří, oken.

Podlahy

Provádíme pokládku plovoucích podlah (dřevo, lamino).

Proč stavět ze dřeva?

Výborný izolant

Dřevo je špatný vodič tepla, protože jeho buněčná struktura teplo shromažďuje. Dřevo je tedy výborný izolant a stěny dřevostavby tak mají vynikající tepelné vlastnosti. Stěnové panely sendvičové konstrukce mají vysokou tepelně izolační schopnost. Neakumulují teplo, vytápí se tak pouze vnitřní prostory. Při stálém lehkém temperování objektu nedochází ani k teplotním výkyvům při vytápění na požadovanou teplotu. Měrný tepelný odpor naší stěny tl.19,5cm = tl.66cm moderních děrovaných cihel. Tento konstrukční systém tak patří do skupiny energeticko úsporných objektů, kde roční tepelná spotřeba je do 70 kWh/m2. Úspory na vytápění domu tak v době, kdy ceny energií neustále rostou, nejsou zanedbatelné.

Pevnost dřeva

Výchozí surovinou dřevostavby je smrkové a borovicové dřevo. Předvýrobní ošetření polotovarů, zejména pak sušení prken, fošen a hranolů zajišťuje, že do výroby přichází dřevo již ustálené, které se nebude kroutit a praskat. Technologie délkového nastavování a laminování hranolů z několika vrstev umožňuje dokonalé využití suroviny, zvyšující stabilitu konstrukčních prvků stavby.

Dřevo je zároveń relativně lehké ve srovnání se svou vysokou pevností a pružností. Proto je oblíbeným stavebním materiálem pro průmyslové stavby, haly a mosty a rodinné domy.

Hořlavost dřeva

Dřevo vydrží i poměrně dlouho v ohni. Masiv prohořívá rychlostí 0,5mm za 1 minutu. A navíc ohořelá vrstva obsahuje uhlík, který působí jako určitá forma ochranného pláště proti ohni. Tedy brání přístupu vzduchu k ohni a jak všichni dobře víme oheň bez vzduchu zhasne.

Statické vlastnosti dřeva se působením ohně zhoršují daleko pomaleji, než statické vlastnosti např. betonových pilířů nebo ocelových nosníků. Dřevo lze proti ohni poměrně účinně impregnovat a zvýšit tak i daleko víc jeho odolnost proti působení slaného nebo kyselého prostředí.

Vlhkostně proměnlivé prostředí

Dřevo je vhodným stavebním materiálem i do tohoto prostředí. Dřevo dokáže dobře regulovat vlhkost v závislosti na prostředí, ve kterém je použité. Důležité je jen to, aby mělo možnost opět se vysušit. Proto dřevo často najdeme v lázních, saunách a koupelnách.

MONTCOLOR v čase

 • 2012 Výročí založení firmy 20 let, podpora malobchodu a velkoobchodu BARVY - LAKY
 • 2012 Otevření nové specializované prodejny na ulici 28.října v Hranicích na Moravě
 • 2009 Certifikace firmy dle normy ČSN EN ISO 9001:2001
 • 2008 Přechod na novou společnost MONTCOLOR Zavadil s.r.o.
 • 2007 Otevření nové spec. prodejny BARVY - LAKY na Skřivančí ul., Odry
 • 2006 Otevření pobočky Barev a laků ve Fulneku, Fučíkova ul.
 • 2005 Certifikace protipožárních nátěrů
 • 2003 Otevření specializované míchárny barev a laků
 • 2002 Stáž na montáž nízkoenergetických domů v Kanadě - Ottawa
 • 1999 Prodej barev a laků - otevřena 1. provozovna na Zámecké ul., Odry
 • 1998 Certifikace Knauf, Thermatex
 • 1996 Vybudování zázemí na Skřivánčí ul., Odry
 • 1996 Montáží suchých staveb systému KNAUF
 • 1992 Malířství – natěračství

Naši dodavatelé:

TIKKURILA DE BEER HET BALAKOM KNAUF PRIMALEX COLORLAK

© 2010 design & source: Internetový Marketing